Välkommen till A 4 IF:s hemsida!


Version 4, 3/2-2006. (Version 2 17/6-2004)Kungl Norrlands artilleriregementes idrottsförening, i dagligt tal "A 4 IF" bildades år 1902 och firade sitt 100-års jubileum 2002.

Till 100-års jubileet har föreningen utgivet en ny minnesskrift innehållande de två tidigare utgivna, 1952 och 1977 med några kompletteringar samt en ny del speglande tiden 1977-2002. Redaktör för skriften jubileumsskriften är Sven Hultman.
Den nya jubileumsskriften heter "Kungl Norrlands artilleriregementes idrottsförening, A 4 IF under 100 år 1902-2002" och är tryckt av Berndtssons tryckeri AB i Östersund. Den kom ut från trycket fredagen den 10 december 2004 och kostar 200 kr exklusive portokostnader.
Du kan beställa boken genom hänvändelse till sekreterare Berit Svedin beda_svedan@hotmail.com.

A 4 IF:s länksida
ÅRSMÖTET 2006

Årsmötet 2006, avseende verksamhetsåret 2005 är t.v. "lagt på is" enligt brev från hr ordf.
Det är dock aktuellt med någon form av annan sammankomst. Tillse att Du meddelat Din epostadress till hr kassören enligt nedan.
Nytt 2006-02-03

A 4 IF:s styrelse 2005

Befattning Namn epost
Ordförande Deennis Blom dennis.ostersund@bredband.net
Sekreterare Berit Svedin bedan_svedan@hotmail.com Kassör Kjell Olsson kjellerik.olsson@telia.com Ledamot Inger Björäng inger.bjorang@swipnet.se Ledamot Stefan Nilsson s.nilsson@4433.swipnet.se Ledamot Jan Quicklund jan.quicklund@telia.comOrdförande Dennis Blom förevisar och berättar om jubileumsboken. Mötessekreterare Stefan Nilsson för protokollet vid föreningens årsmöte fredagen den 4 februari 2005.

Glada mötesdeltagare avnjuter den goda smörgåstårtan efter förrättat årsmötesvärv!


Hemsidesansvarig Mikael Andersson, C Red Norrlandsartilleristen
mikael.andersson@mbox335.swipnet.se